Delhi Gymkhana Club

Address 2, Safdarjung Road, New Delhi – 110011 Phone 11-2301 5531 – 35 / 2301 2773 Fax 11-2301 0584 E-mail secretary@delhigymkhana.org.in Website Url www.delhigymkhana.org.in