Address

8, Adyar Gate Club Road,
Raja Annamalai Puram,
Chennai – 600 028

Phone

+91-44-2432 0727 / 44-6132 0727

E-mail

office@madrasclub.org
guestrooms@madrasclub.org

Website Url

www.madrasclub.org